Bazylea i okolice - ręką Bożą i ludzką uczynione...