Pogórze Ciężkowicko - Rożnowskie 7.10.2018r

Gromnik, Brzozowa, Kończyska, Gródek nad Dunajcem - Arka, Podole, Przydonica, Rożnów, Tropie, Iwkowa, Jurków, Domosławice ...