Izrael - Niedziela Palmowa

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Izrael - Niedziela Palmowa

Program

Dzień 1: Przelot do Tel Avivu - 19.03.2018

Wyjazd z Tarnowa, przejazd do Krakowa. Odprawa lotniskowa. Wylot z Krakowa o 1035. Przylot do Tel Avivu o 1520. Przejazd do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Ein Karem, Betlejem - 20.03.2018

Śniadanie. Przejazd do Ein Karem - źródło Matki Bożej, Kościół Nawiedzenia NMP, oraz Kościół Narodzenia Jana Chrzciciela. Następnie zwiedzanie Betlejem. Wizyta w górującej nad miastem: Bazylice Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Nawiedzenie Groty Narodzenia Pana Jezusa i zwiedzanie Bazyliki Narodzenia. Przejście ulicami miasta do Groty Mlecznej. Czas wolny. Przejazd na Pole Pasterzy - Nawiedzenie Kościoła "Gloria in Excelsis".

Dzień 3: Jerozolima, Góra Oliwna, Via Dolorsa - 21.03.2018

Śniadanie, przejazd do Jerozolimy. Góra Oliwna - Betfage - sanktuarium wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, panorama miasta, Kościół Wniebowstąpienia, Pater Noster, kościół Dominus Flevit, bazylika Narodów, Kościół Wniebowzięcia NMP. Via Dolorosa - Droga krzyżowa. Przejście do Bazyliki Bożego Grobu. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: Jaffa, Hajfa, Góra Karmel, Nazaret, Kana Galilejska, Galilea - 22.03.2018

Po śniadaniu przejazd do Jaffy. Wizyta w starym porcie Heroda oraz nawiedzenie Kościoła św. Piotra. Przejazd do Hajfy, pięknie położonej nad Morzem Śródziemnym. Wizyta na Górze Karmel: nawiedzenie karmelitańskiego sanktuarium Stella Maris. Przejazd do Nazaretu - Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie oraz Kościół św. Józefa - Żywiciela. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał cudu zmiany wody w wino - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Obiadokolacja i nocleg w Galilei lub Tyberiadzie.

Dzień 5: Góra Tabor, Tabda, Jezioro Galilejskie, Betlejem - 23.03.2018

Śniadanie, Nawiedzenie Bazyliki Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Wizyta w Tabdze - Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra. Następnie wizyta w Kafarnaum - miasto Jezusa i dom św. Piotra. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na lunch podczas której będzie można spróbować wyśmienitą rybę św. Piotra. Przejazd na Górę Błogosławieństw. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Betlejem.

Dzień 6: Betania, Wadi Qelt, Jerycho, Morze Martwe - 24.03.2018

Śniadanie, wyjazd do Betanii - Kościół św. Łazarza, Przejazd przez Pustynia Judzką - Wadi Qelt - widok na Klasztor św. Jerzego. Przejazd do Jerycha - najstarszego miasta na świecie, Drzewo Zacheusza, widok na Górę Kuszenia. Nawiedzenie miejsca Chrztu Jezusa - Rzeka Jordan. Przejazd nad Morze Martwe. Czas wolny na zdrowotne kąpiele i relaks w najbardziej zasolonym Morzu na świecie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 7: Jerozolima, Niedziela Palmowa - 25.03.2018

Śniadanie, przejazd do Jerozolimy. Syjon - kościół św. Piotra in Gallicantu, bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik, Grób Dawida, Dzielnica żydowska Starego Miasta - Ściana Płaczu.

Po południu udział w uroczystej procesji Niedzieli Palmowej - przejście do Bazyliki Bożego Grobu, czas wolny na prywatną refleksję. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8: Wylot z Tel Avivu, powrót do kraju - 26.03.2018

Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko i odprawa. Wylot z Tel Avivu o godzinie 750 rano. Przylot do Krakowa o 1045. Transport na miejsce zbiórki.

Ważne informacje

  • zaliczka w wysokości 1000 zł płatna do 2 tygodni od daty podpisania umowy,
  • paszport musi posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki,
  • paszport nie może zawierać pieczątek libańskich oraz syryjskich,
  • w programie przewidziana jest codzienna Msza święta,
  • koszty biletów wstępu oraz zwyczajowych napiwków, a także kosztów fakultatywnych regulujemy w Ziemi Świętej u bilibsty,
  • w   zależności od miejscowych uwarunkowań (np. święta żydowskie itp.) lub   godziny przylotu samolotu kolejność odwiedzanych miejsc może być inna   niż opisana w ramowym programie pielgrzymki,
  • miejsce oraz godzina wylotu może ulec zmianie.

Dodatkowe ubezpieczenie:

  • od chorób przewlekłych - 50 zł,
  • od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego - 125 zł,
  • od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z powodu chorób przewlekłych - 250zł.

Organizatorem pielgrzymki jest: BeskidVision spółka jawna