Pielgrzymka Narodowa do Włoch - zapisy nowa Grupa

100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Pielgrzymka Narodowa do Włoch - zapisy nowa Grupa

Program

Dzień 1: 11.05.2020

10.05.2020 - Zbiórka na stacji BP – UL.KRAKOWSKA o 23.00.  Przejazd  w kierunku Włoch. Całodzienny przejazd przez  Włochy. Przyjazd do hotelu w okolicy Werony . Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 2: 12.05.2020

Śniadanie, wyjazd do SANTA MARIA DELLA CORONA. Sanktuarium Maryjne wprost „zawieszone na półce skalnej w alpejskiej grupie Montebaldo niedaleko Werony. To niesamowite miejsce pojawiło się również na szlaku papieża – pielgrzyma św. Jana Pawła II, którą odwiedził  w 1998 roku. Jego modlitwa przed figurą Piety została upamiętniona tablicą, którą do dziś można podziwiać w Sanktuarium. Msza święta. Następnie przejazd w okolice Rimini. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: 13.05.2020

Śniadanie. Przejazd do LORETO. W tym niewielkim mieście znajduje się sanktuarium Santa Casa - Sanktuarium św. Domku, który według tradycji był doczesnym mieszkaniem Maryi w Nazarecie. Nawiedzimy również Cmentarz Żołnierzy Polskich, którzy polegli podczas II Wojny Światowej w regionie Marche. Msza Święta. Następnie udamy się do LANCIANO- miejsca Cudu Eucharystycznego. Przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4: 14.05.2020

Śniadanie. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO. Msza święta.  Nawiedzenie grobu św. Ojca Pio. Następnie przejazd do Sanktuarium św. Michała Archanioła MONTE SANT’ ANGELO. Modlitwa w grocie – miejscu objawień Archanioła. Spacer uroczymi uliczkami miasteczka. Późny przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: 15.05.2020

Śniadanie. Przejazd do MANOPELLO, miasteczka z kilkusetletnim kościółkiem Kapucynów. To w nim, od XVI wieku przechowywane jest Volto Santo – Cudowne Oblicze. Przejazd do CASTEL GANDOLFO – letniej rezydencji papieży, leżącej przy wulkanicznym Jeziorze Albano, gdzie niejednokrotnie odpoczywał Jan Paweł II i Benedykt XVI. Spacer, czas wolny. Przejazd do hotelu . Obiadokolacja i nocleg.


Dzień 6: 16.05.2020

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Spacer do Rzymie Barokowym.  Następnie przejście na WATYKAN. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, modlitwa przy Grobie św. Jana Pawła II.   Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7: 17.05.2020

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Spacer do Rzymie Barokowym.  Następnie przejście na WATYKAN. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, modlitwa przy Grobie św. Jana Pawła II.   Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8: 18.05.2020

Śniadanie,  następnie zwiedzanie ASYŻU - miasta św. Franciszka głównego patrona Włoch, gdzie wielokrotnie przebywał Św. Jan Paweł II. 7 października 1986 r. Jan Paweł II urzeczywistnił swe pragnienie, zapraszając przedstawicieli głównych religii świata i wyznań chrześcijańskich do Asyżu, aby w wielu językach modlić się o pokój. Zwiedzanie Bazyliki św.  Franciszka, modlitwa przy grobie świętego, Msza święta. Spacer średniowiecznymi uliczkami miasta.  Wyjazd do Polski.

Dzień 9: 19.05.2020

Przyjazd ok 12.00 na miejsce zbiórki.

Ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE:

  • OFERTA WAŻNA PRZY 43 OSOBACH PŁATNYCH
  • Dopłata do pokoju 1 osobowego – 20 EURO /NOC
  • Program jak i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec niewielkim zmianom.

Dokumentem niezbędnym do podróży jest WAŻNY dowód osobisty lub paszport.

Brak szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Zaliczka w wysokości 30% ceny płatna na konto organizatora podane w umowie.

Pozostała część należności płatna do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji, jak również z  powodu braku minimum uczestników, która wynosi 35 osób na 20 dni przed imprezą turystyczną. W zaistniałej sytuacji Klient otrzymuje zwrot wpłaconych na rzecz Organizatora należności.

Organizatorem Pielgrzymki jest:  Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe Beskidvision
Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk, 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2, Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226