PIELGRZYMKA DO PRAGI

Góra Św. Anny, Wambierzyce, Adrspassko

PIELGRZYMKA DO PRAGI

Program

Dzień 1: 25.09.2020

Wczesno poranny wyjazd z miejsca zbiórki.  Przejazd na Górę Świętej Anny - najwyższe wzniesienie w Masywie Chełmskim gdzie znajduje się Bazylika i Sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami, franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem z XVIII w., na którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów. Znajduje się tu także grota wykonana  na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych z XVIII w. Ze szczytu rozciąga się przepiękna panorama. Uczestnictwo we Mszy Świętej,  a następnie przejazd do WAMBIERZYC i nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Obecna Bazylika stoina wzgórzu, gdzie w XII w. w niszy wysokiego drzewa umieszczono figurkę  Matki Boskiej.Według kronik w 1218 r. ociemniały Jan z Raszewa odzyskał w tym miejscu wzrok. Po tym zdarzeniu do Wambierzyc zaczęło podróżować wielu pielgrzymów. Następnie dojazd do hotelu w  Pradze, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2: 26.09.2020

Śniadanie, a następnie zwiedzanie stolicy i zarazem największego miasta Czech - PRAGI z przewodnikiem . W 1992 r zabytkowe centrum Pragi zostało  wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Praga jest uważana za  jedno z najbardziej atrakcyjnych miast Europy, z tego względu corocznie  odwiedzają ją liczne rzesze turystów. Odwiedzimy m.in. Most Karola, Hradczany,  Prazske Jezulatko, Czeska Jasna Góra. Msza Święta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3: 27.09.2020

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Adrspassko – Teplickich Skalnych Miast –  jednego z najpiękniejszych zakątków Czech, gdzie bloki skalne na skutek działania słońca, wiatru i opadów popękały tworząc fantazyjne formy skalne  i wodospady. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Ważne informacje

Organizatorem Pielgrzymki jest:

 Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe – BV
                                    Sp. Jawna Sylwia Rusin i Iwetta Kaczmarczyk
                        Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych
 nr 1226