ZIEMIA ŚWIĘTA

ZIEMIA ŚWIĘTA

Program

Dzień 0:
Dzień 1: 12.07.2023

3.10 - Spotkanie na lotnisku w Krakowie, przy punkcie informacji lotniczej. Rozdanie dokumentów podróżnych, odprawa paszportowa i 6.10 - wylot do Izraela. 10.35 - Lądowanie na lotnisku w Tel Awiwie. Przejazd do JAFFY - starożytnego portu  i dzielnicy Tel Awiwu wraz z kościołem św. Piotra, Przejazd do Betlejem, obiadokolacja i nocleg. ( godziny przelotu mogą ulec zmianie).

Dzień 2: 13.07.2023

Po śniadaniu – zwiedzanie BETLEJEM. Przejście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego – to właśnie tutaj narodził się Jezus Chrystus. Pod prezbiterium Bazyliki Narodzenia Pańskiego znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa w grocie, która została zamieniona na kaplicę. Spacer do GROTY MLECZNEJ - miejsce, w którym Maryja z Józefem i Dzieciątkiem ukryli się w czasie ucieczki do Egiptu. Dzisiaj natomiast uzdrawiające właściwości skały, z której jest zrobiona, są podstawą zawierzenia wielu niepłodnych matek. Przejazd na POLE PASTERZY / Bajt Sahur/ - miejsce, w którym anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa. NASTĘPNIE PRZEJAZD DO AIN KAREM, gdzie odwiedzimy  Kościół Św. Jana Chrzciciela – miejsce narodzenia Jana Chrzciciela oraz Kościół Nawiedzenia - miejsce, w którym Maryja odwiedziła swoją krewną Elżbietę, gdy ta oczekiwała przyjścia na świat Jana. Powrót do hotelu.  Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 3: 14.07.2023

Po śniadaniu zwiedzanie JEROZOLIMY. Przejazd do Betfage - starożytna miejscowość biblijna, położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, znajduje się tutaj sanktuarium franciszkanów upamiętniające początek triumfalnego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Spacer po  Górze Oliwnej, gdzie odwiedzimy: KOŚCIÓŁ PATER NOSTER („Ojcze Nasz”) - klasztor ten zbudowany jest na miejscu,  gdzie Jezus Chrystus nauczał swoich uczniów Modlitwy Pańskiej. Następnie KOŚCIÓŁ DOMINUS FLEVIT tj. miejsce, gdzie Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą.  Przejście do  OGRODU GETSEMANI z Bazylika Agonii Pana oraz Kościół Grobu NMP - historyczny grób Maryi. Następnie przejazd na GÓRĘ SYJON, gdzie przejdziemy do WIECZERNIKA - miejsce ostatniej wieczerzy Pana Jezusa z apostołami. Następnie Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz Grób Króla Dawida. Na koniec odwiedzimy KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA IN GALLICANTU upamiętniający trzykrotne zaparcie się Chrystusa przez św. Piotra. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 4: 15.07.2023

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie JEROZOLIMY. Przejście do Bazyliki św. Anny - miejsce narodzenia Maryi.  Obok Bazyliki znajdują się pozostałości Sadzawki Owczej, związanej z cudownym uzdrowieniem paralityka przez Chrystusa. Przejście ulicami miasta - VIA  DOLOROSA, gdzie odprawimy DROGĘ KRZYŻOWĄ. To droga, którą przemierzył Jezus Chrystus dźwigając krzyż na Golgotę.  Odwiedzimy  - KOŚCIÓŁ LITOSTROTOS – miejsce sądu Pana Jezusa. Zobaczymy Fragment łuku rzymskiego „ECCE HOMO” czyli „Oto człowiek” (słowa, które wypowiedział Piłat do Jezusa). W sąsiednim budynku należącym do greckiego kościoła prawosławnego znajduje się podziemna kaplica znana jako więzienie Chrystusa, gdzie przetrzymywano Jezusa wraz z innymi więźniami. Dojście do BAZYLIKI GROBU ŚWIĘTEGO – świątynia, na której obszarze znajduje się 5 ostatnich stacji drogi krzyżowej. Przejście pod ŚCIANĘ ZACHODNIĘ (PŁACZU) - jedyna ocalała pozostałość po wielkiej Świątyni Jerozolimskiej, w której, jak wierzą Żydzi, mieszkał Bóg; najświętsze miejsce w  judaizmie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 5: 16.07.2023

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w okolice Jeziora Galilejskiego. Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ - miejsca, w którym Jezus Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino na godach weselnych. Przejedziemy na  GÓRĘ 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW - miejsce wygłoszenia Kazania na górze. Następnie TABGA Kościół rozmnożenia chleba i ryb oraz  Kościół Prymatu św. Piotra - w miejscu tym Jezus spożył posiłek ze swymi uczniami i wskazał na Piotra jako  głowę Jego Kościoła.  Po południu REJS PO JEZIORZE GALILEJSKIM z możliwością lunchu ryby św. Piotra (fakultatywnie – 28 USD). Na koniec odwiedzimy miasto cudów Chrystusa - KAFARNAUM. Stoją tu dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Tyberiadzie.

Dzień 6: 17.07.2023

Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie NAZARETU. Nawiedzimy Bazylikę Zwiastowania – jedną z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Następnie Kościół św. Józefa - w tym w miejscu znajdował się warsztat ciesielski św. Józefa z Nazaretu. Do warsztatu przylegał dom, w którym wychowywał się i dojrzewał Jezus Chrystus. Przejazd na GÓRĘ TABOR do Bazyliki Przemienienia Pańskiego - miejsce przemienienia Jezusa. Trzej apostołowie ujrzeli tu Pana rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Przejazd do HAJFY na Górę Karmel - kościół Stella Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym Najświętszej Marii Pannie Gwieździe Morza. Sanktuarium poświęcone jest również prorokowi Eliaszowi, który dokonał sądu nad pogańskimi prorokami. Tutaj narodził się w roku 1212 zakon Karmelitów i na tej Górze miało miejsce objawienie świętego szkaplerza. Przejazd pod OGRODY BAHAITÓW - panorama z zewnątrz. Przejazd  do CEZAREI NADMORSKIEJ, gdzie zobaczymy ruiny starożytnego akweduktu który doprowadzał wodę  z Gór Karmelu do Cezarei W Cezarei przechowywany był przez Krzyżowców Święty Graal – kielich z Ostatniej Wieczerzy. PRZEJAZD DO BETLEHEM. OBIADOKOLACJA I NOCLEG.

Dzień 7: 18.07.2023

Po śniadaniu zwiedzanie BETANII i nawiedzenie sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd przez Pustynię Judzką (Wadi Qelt) z postojem na punkcie widokowym. Po drodze do Jerycha miniemy Gospodę Miłosiernego Samarytanina. Postój przy RZECE JORDAN – miejsca chrztu Pana Jezusa; odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. PRZEJAZD DO JERYCHA - jednego z najstarszych miast świata. To właśnie przy bramach tego miasta Jezus uzdrowił niewidomego Bartymeusza. Zobaczymy tu Sykomorę Zacheusza – drzewo, na które wspiął się Zacheusz,  by dostrzec Pana. Następnie -  GÓRA KUSZENIA – Widok na miejsce, gdzie Jezus był kuszony przez szatana podczas 40 dniowego postu.  PRZEJAZD NAD MORZE MARTWE – najniżej położone miejsce na naszej Planecie. Czas wolny na relaksacyjną kąpiel. Powrót do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8: 19.07.2023

Po śniadaniu wykwaterowanie. Następnie przejazd na lotnisko w Tel Awiwie Odprawa paszportowa. Wylot. Międzylądowanie w Warszawie.  Przylot do kraju na lotnisko w Krakowie. Zakończenie pielgrzymki.

Ważne informacje

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku drastycznych podwyżek cen paliw i usług.

W programie przewidziana jest codzienna Msza święta i czas na osobiste medytacje. W zależności od miejscowych uwarunkowań (np. święta żydowskie itp.) lub godziny przylotu samolotu kolejność odwiedzanych miejsc może być inna niż opisana w ramowym programie pielgrzymki. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim uzależniony jest od warunków pogodowych w danym dniu.

Godzina wylotu może ulec zmianie – do potwierdzenia 24 godz. przed wylotem.

Koszty biletów wstępu oraz zwyczajowych napiwków, a także kosztów fakultatywnych regulujemy w Ziemi Świętej u pilota lub na lotnisku do przedstawiciela z biura.

Paszport musi posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek libańskich oraz syryjskich.

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI CAŁOŚCI KWOTY W ZŁOTÓWKACH – KONIECZNE PRZEWALUTOWANIE W DNIU WPŁATY PO KONTAKCIE Z BIUREM.

Program ma charakter ramowy. Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.