ZIEMIA ŚWIĘTA - 2024

NIEDZIELA PALMOWA

ZIEMIA ŚWIĘTA - 2024

Program

Dzień 1: 18.03.2024

Spotkanie na lotnisku w Katowicach, przy punkcie informacji lotniczej. Rozdanie dokumentów podróżnych, odprawa paszportowa i wylot do Izraela. Lądowanie na lotnisku w Tel Awiwie. Przejazd do JAFFY– starożytnego portu i dzielnicy Tel Awiwu wraz z kościołem św. Piotra. Przejazd do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: 19.03.2024

Po śniadaniu – zwiedzanie BETLEJEM. Nawiedzenie BAZYLIKI NARODZENIA PAŃSKIEGO – to właśnie tutaj narodził się Jezus Chrystus, pod prezbiterium Bazyliki Narodzenia Pańskiego znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa w grocie, która została zamieniona na kaplicę. Następnie GROTA MLECZNA – miejsce, w którym Maryja z Józefem i Dzieciątkiem ukryli się w czasie ucieczki do Egiptu. Przejazd na POLE PASTERZY/Bajt Sahur/ – miejsce, w którym anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 3: 20.03.2024

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w okolice Jeziora Galilejskiego. Przejazd na GÓRĘ 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW – miejsce wygłoszenia Kazania na górze. Następnie TABGA – Kościół rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu św. Piotra – w miejscu tym Jezus spożył posiłek ze swymi uczniami i wskazał na Piotra jako głowę Jego Kościoła. Następnie rejs po JEZIORZE GALILEJSKIM z możliwością lunchu ryby św. Piotra (fakultatywnie). Dalej KAFARNAUM – miasta cudów Chrystusa. W Kafarnaum stoi dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

Dzień 4: 21.03.2024

Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie NAZARETU: BAZYLIKA ZWIASTOWANIA – jedna z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Nawiedzenie KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA – w tym w miejscu znajdował się warsztat ciesielski św. Józefa z Nazaretu. Do warsztatu przylegał dom, w którym wychowywał się i dojrzewał Jezus Chrystus. Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ. Jest to miejsce dokonania pierwszego cudu Chrystusa przemiany wody w wino na godach weselnych. Przejazd na GÓRĘ TABOR. Bazylika Przemienienia Pańskiego – miejsce przemienienia Jezusa. Trzej apostołowie ujrzeli tu Pana rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Transfer do HAJFY: Góra Karmel – kościół Stella Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym Najświętszej Marii Pannie Gwieździe Morza. Tutaj narodził się w roku 1212 zakon Karmelitów i na tej Górze miało miejsce objawienie świętego szkaplerza. Przejazd pod ogrody Bahaitów – panorama z zewnątrz. Przejazd do CEZAREI NADMORSKIEJ, gdzie zobaczymy ruiny starożytnego akweduktu. Przejazd do hotelu w Betlehem. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: 22.03.2024

Po śniadaniu zwiedzanie BETANII i nawiedzenie sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd przez Pustynię Judzką (Wadi Qelt) z postojem na punkcie widokowym. Po drodze do Jerycha miniemy Gospodę Miłosiernego Samarytanina. Postój przy RZECE JORDAN – miejsca chrztu Pana Jezusa; odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Przejazd do JERYCHA – jednego z najstarszych miast świata. To właśnie przy bramach tego miasta Jezus uzdrowił niewidomego Bartymeusza. Sykomora Zacheusza – postój przy drzewie sykomory, które upamiętnia celnika Zacheusza, który wspiął się na sykomorę by dostrzec Pana.Góra Kuszenia – Widok na miejsce, gdzie Jezus był kuszony przez szatana podczas 40 dniowego postu. Przejazd nad MORZE MARTWE – najniżej położone miejsce na naszej Planecie. Czas wolny na relaksacyjną kąpiel. Możliwość skorzystania z dwóch opcji fakultatywnych: Masada (symbol heroicznej walki Izraela – 40 USD), Qumran (10 USD). Powrót do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: 23.03.2024

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Jerozolimy. Przejazd do BETFAGE – starożytna miejscowość biblijna, położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, znajduje się tutaj sanktuarium franciszkanów upamiętniające początek triumfalnego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Pobyt na Górze Oliwnej, gdzie nawiedzimy Kościół Pater Noster – klasztor ten zbudowany jest na miejscu, gdzie Jezus nauczał swoich uczniów Modlitwy Pańskiej. Dalej nawiedzenie KOŚCIOŁA tj. miejsce, gdzie Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Getsemani – miejsce upamiętniające modlitwy Jezusa przed aresztowaniem, znajduje się tutaj Bazylika Agonii Pana Jezusa. Przejście do KOŚCIOŁA GROBU NMP – historyczny grób Maryi, która dopiero po śmierci została zabrana do nieba. Przejazd na GÓRĘ SYJON. Wizyta w Wieczerniku – miejsce ostatniej wieczerzy Pana Jezusa z apostołami. Przejście pod Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, upamiętniający wniebowzięcie Marii Dziewicy, które zakończyło jej ziemskie życie. Następnie Grób Króla Dawida. Nawiedzenie Kościoła św. Piotra In Gallicantu upamiętniający trzykrotne zaparcie się Chrystusa przez św. Piotra. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 7: 24.03.2024

Śniadanie. OBCHODY NIEDZIELI PALMOWEJ: UROCZYSTA PROCESJA Z GÓRY OLIWNEJ, po drodze widać kościół Pater Noster, sanktuarium Dominus Flevit, ogród Getsemani. Procesja kieruje się do Bramy Szczepana. Wszystko kończy się po około 5 kilometrowym przemarszu w Kościele Św. Anny. Na zakończenie następuje błogosławieństwo wszystkich Relikwią Krzyża Świętego Przejście do BAZYLIKI GROBU PAŃSKIEGO. Na zakończenie dnia przejście pod ŚCIANĘ ZACHODNIĄ (PŁACZU) – jedyna ocalała pozostałość po wielkiej Świątyni Jerozolimskiej. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8: 25.03.2024

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Instytutu Yad Vashem poświęconego ofiarom zagłady podczas II Wojny Światowej. Następnie przejazd do AIN KAREM do Kościoła Św. Jana Chrzciciela – miejsce narodzenia Jana Chrzciciela. Następnie Kościół Nawiedzenia – miejsce, w którym Maryja odwiedziła swoją krewną Elżbietę, gdy ta oczekiwała przyjścia na świat Jana. Następnie przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. 15:55 – Odprawa paszportowa. 18.55 – Wylot. Przylot do kraju na lotnisko w Katowicach o 21:45.