MADRYT - TAIZE

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH

MADRYT - TAIZE

Program

Dzień 1: 25.12.2018

Wyjazd z Tarnowa ok. godziny 15.00. Nocny przejazd do FRANCJI.

Dzień 2: 26.12.2018

Dalszy przejazd , obiadokolacja ( w restauracji),  wieczorem zakwaterowanie w hotelu we Francji i nocleg.

Dzień 3: 27.12.2018

Odwiedzenie Lourdes - Msza św. w grocie Objawień, spacer z przewodnikiem, uczestnictwo w procesji.

Dzień 4: 28.12.2019

Przejazd ok. 600km do Madrytu.

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH TAIZE

Zgodnie z programem spotkania, do Madrytu należy przyjechać 28 grudnia między godz. 8.00 a 12.00
28.12-01.01.2018 -   Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia, przejazdów na miejscu, wynajęcia i wyposażenia miejsc spotkań, a także inne koszty organizacyjne. Nie jest ona identyczna dla wszystkich; przy ustalaniu jej bierze się pod uwagę możliwości poszczególnych krajów i każdego uczestnika.
Dla Polaków orientacyjny udział w kosztach wynosi:
młodzi ludzie (do 35 roku życia) 55 euro,
dorośli (powyżej 35 roku życia) 85 euro.
Dokładna kwota będzie podana na tej stronie w październiku

Dzień 5: 29.12.2018

Program Spotkania opracowany przez Wspólnote Braci z TAIZE

Dzień 6: 30.12.2018

Program Spotkania opracowany przez Wspólnotę Braci z TAIZE

Dzień 7: 31.12.2018

Program Spotkania opracowany przez Wspólnotę Braci z TAIZE

Dzień 8: 01.01.2019

Wyjazd z Madrytu ok. godz. 17.00,  Nocny przejazd do Paryża

Dzień 9: 02.01.2019

Przyjazd do Paryża ok. 12.00. Dziewięciogodzinny postój w Paryżu. Zwiedzanie miasta. Wyjazd ok. 21.00 do Polski.

Dzień 10: 03.01.2019

Powrót do Polski w godzinach przed południowych.

Organizatorem pielgrzymki jest: BeskidVision spółka jawna