Fatima i Lourdes

Opieka duchowa - Ks. Krzysztof Orzeł

Fatima i Lourdes

Program

Dzień 1: 16.09.2019

Zbiórka ok. 20.00 . Wyjazd w stronę Francji. Nocny przejazd.

Dzień 2: 17.09.2019

Po południu dojazd do STRASBOURGA. Zwiedzanie STRASBOURGA.  Piękna aglomeracja, gdzie na każdym kroku widać francuskie i niemieckie wpływy, którego ulicami spaceruje cały przekrój narodowości. No najważniejszych symboli miasta należy Katedra Najświętszej Marii Panny oraz Petite France (Mała Francja) - dzielnica Strasburga, w której znajdują się hotele i restauracje, w których skosztować można typowo alzackiego flammeküeche. Spacer po mieście. Przejazd do hotelu w okolicach Miluzy. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 3: 18.09.2019

Śniadanie. Przejazd do LA SALETTE,  pięknie położonego w Alpach Sanktuarium Płaczącej Madonny, która przemówiła do świata poprzez dwójkę dzieci w XIX w.  Zwiedzanie Sanktuarium i Msza Święta. Przejazd do hotelu. Możliwy nocleg w Domu Pielgrzymkowym w La Salette.

Dzień 4: 19.09.2019

Msza Święta. Całodzienny przejazd do LOURDES .  Największy we Francji i jeden z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: 20.09.2019

Msza święta. Nawiedzenie Groty Objawień, Bazyliki Górnej, Krypty i Bazyliki Różańca Świętego. Czas wolny na prywatną modlitwę. Droga Krzyżowa wiodąca przez piękną kalwarię. Po kolacji udział w wieczornej procesji z pochodniami, o godzinie 21:00.

Dzień 6: 21.09.2019

Msza Święta. Śniadanie, przejazd do SAN SEBASTIAN . Spacer po mieście. Krótki pobyt na przepięknej miejskiej plaży. Następnie przejazd do OVIEDO, będącego stolicą Asturii- najbardziej magicznego regionu Hiszpanii.  Główną budowlą, z którą identyfikuje się miasto jest gotycka katedra de San Salvador. Została wzniesiona na początku XIII wieku. Jest też to swego rodzaju nekropolia, ponieważ znajdują się wewnątrz niej grobowce średniowiecznych władców Asturii czyli tzw. Panteón de Reyes. Spacer po mieście. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 7: 22.09.2019

Śniadanie. Spacer po Oviedo. Następnie przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA. Msza św. Spacer po Starym Mieście, które jest wpisane na listę UNESCO, katedra z grobem św. Jakuba, pięknymi fasadami, portalami, krużgankami. Msza święta. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 8: 23.09.2019

Śniadanie. Przejazd do FATIMY. Zwiedzanie Sanktuarium, nawiedzenie: Kaplicy Objawień - serce tego sanktuarium, Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z grobami siostry Łucji oraz błogosławionych Franciszka i Hiacynty, Bazyliki Trójcy Świętej, zobaczymy także pomnik Jana Pawła II. Czas wolny. Msza Święta.  Wieczorem procesja z lampionami. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 9: 24.09.2019

Śniadanie. Przejazd do NAZARE. Jest to niewielkie, urokliwe, portugalskie miasteczko leżące u stóp potężnego klifu, wznoszącego się ponad falami oceanu. Największą budowlą jest tu piękny kościół Matki Boskiej z Nazare. Świątynia ta słynie z cudownej figurki N.M.P.  Czas wolny na odpoczynek. Przejazd do BATALHI, gdzie zwiedzimy przepiękny klasztor wybudowany w stylu manuelińskim. Powrót do Fatimy. Czas wolny. Obiadokolacja. Udział w wieczornej procesji. Nocleg.

Dzień 10: 25.09.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Msza Święta. Następnie przejazd na zwiedzanie LIZBONY - stolica i największe miasto w Portugalii, która piętrzy się na siedmiu wzgórzach przy ujściu do oceanu rzeki Tag. Zobaczymy Klasztor Hieronimitów ( z zewnątrz), który jest symbolem portugalskiej kultury i tożsamości narodowej, Pomnik Odkrywców, Wieżę Belem.  Następnie dalsze zwiedzanie BAIRRO ALTO - spacer uliczkami, dzielnica Baixa, miejsce spotkań mieszkańców miasta - Plac Rossio, Łuk Triumfalny, Katedra i Kościół Dominikanów. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 11: 26.09.2019

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SINTRY spacer po urokliwym miasteczku, perełka kultury portugalskiej, miejsce mrocznych obrzędów pogańskich, romantyczne ogrody, ulubione miejsce Lorda Byrona i innych angielskich romantyków. Dawne, letnie rezydencje królów Portugalii. Przejazd na lotnisko. Odprawa. Wylot.

Opis

STRASBOURG, LA SALETTE, LOURDES, SAN SEBASTIAN, OVIEDO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, FATIMA, NAZARE, BATALHA, LIZBONA, SINTRA

Ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE:

  • Oferta ważna przy 40 osobach płatnych
  • Dopłata do pokoju 1 osobowego – 18 EURO /NOC
  • Program jak i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec niewielkim zmianom.

Dokumentem niezbędnym do podróży jest WAŻNY dowód osobisty lub paszport.

Brak szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Zaliczka w wysokości 30% ceny płatna na konto organizatora podane w umowie.

Pozostała część należności płatna do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

  • Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji, jak również z  powodu braku minimum uczestników, która wynosi 35 osób na 20 dni przed imprezą turystyczną. W zaistniałej sytuacji Klient otrzymuje zwrot wpłaconych na rzecz Organizatora należności.

  • Organizatorem Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe -BV, Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk, 34-300 Żywiec, ul. Kopernik, Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226