Rekolekcje w drodze - Grecja i Włochy

06/04/2018

W dniach 24 czerwca do 7 lipca 2018 r., Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne ITER zaprasza na „Rekolekcje w drodze” prowadzone przez ks. Krzysztofa Orła. Program pielgrzymki obejmuje odwiedzenie Grecji i Włoch. Celem jest San Giovani Rotondo z racji 50 rocznicy śmierci i 100 rocznicy stygmatyzacji Św. Ojca Pio. Na szlaku znajdują się także m.in: Meteory, Efez, Korynt, Ateny, Gargano, Neapol, Pompeje i wiele innych ciekawych miejsc. Szczegóły w Biurze ITER w Tarnowie, przy ul. Urszulańskiej 9, od. poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 – 16.00.