Ważna informacja - Budapeszt...

12/02/2018

Osoby zapisane na wycieczkę do Budapesztu mogą już pobrać z naszej strony umowę ( http://www.ddpt-iter.pl/pielgrzymki/pielgrzymka/37 ). 

Zdecydowanych na wyjazd prosimy o wypełnienie umowy i dostarczenie jej do Biura ITER, do końca lutego 2018 r.

Zostało nam jeszcze tylko 10 wolnych miejsc. Rezerwacja pod numerami tel. 14 689 14 02 lub 728 817 147 lub osobiście w siedzibie ITER. 

Zapraszamy!